Novinky

1.1.2013
Nové sídlo firmy.

Náplň činnosti

  • Zajištění geodetického zaměření, hydrogeologického a radonového průzkumu
  • Zpracování veškeré podpůrné dokumentace (hlukové studie, studie vlivu na životní prostředí,..) včetně projednání
  • Zpracování projektové dokumentace od studie do prováděcího projektu včetně případného zaměření stávajícího stavu, autorské dozory
  • Zajištění prací spojených s úkony na Katastru nemovitostí (zajištění snímků a výpisů z KN, zajištění vkladů a změn v KN)
  • Inženýrská činnost při získání územního rozhodnutí a stavebního i vodoprávního povolení
  • Technické a stavební dozory investora a zajištení všech náležitostí pro kolaudaci stavby
  • Výstavba pozemních, dopravních a inženýrských staveb manažerským zpùsobem
  • Zajištění a organizace veřejných zakázek a výběrových řízení
  • Komplexní právní servis
  • Znalecké posudky cen nemovitostí, znalecké posudky v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb zpracovávané soudním znalcem

Vaše investiční záměry je tedy naše společnost schopna realizovat od prvotního návrhu až po dodávky na klíč, kde realizaci stavebních dodávek zajišťjí smluvní partneři ve všech oborech pozemních, inženýrských a silničních stveb na základě manažerského způsobu výstavby.

Projektová činnost :: Inženýrská činnost

2H Projekt, spol. s r. o. :: Dubečská 73/6, 100 00 Praha 10 :: e-mail: 2hprojekt@2hprojekt.cz